Wat is VOBA Bemiddeling Arbitrage Contacteer ons
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg

Het verdient bijzondere aanbeveling om een erkende bemiddelaar aan te wijzen.  Deze bemiddelaar geniet immers een bijzondere opleiding en heeft tijdens zijn opleiding en voortgezette vorming diverse technieken aangeleerd om partijen 'on speaking terms' te brengen.

Ingeval van een procedure kan de rechter op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief, maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen.  De rechtbank duidt een erkend bemiddelaar aan.  In zeer uitzonderlijke gevallen kan de rechter een niet erkend bemiddelaar aanwijzen (indien partijen aantonen dat er geen enkele erkende bemiddelaar beschikbaar is die over de vereiste bekwaamheden beschikt voor die bemiddeling).

Het bemiddelingsakkoord tussen partijen heeft dezelfde gevolgen als een vonnis.


VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling & Arbitrage - Staatsbladsstraat 8 - 1000 Brussel
tel +32 2 227 54 70 - fax +32 2 227 54 79 - info@voba.be
Homepagina