Wat is VOBA Bemiddeling Arbitrage Contacteer ons
1. VOBA wordt aangezocht door een of meerdere partijen met het oog op het opstarten van een bemiddeling.
  
2. VOBA informeert de partijen, of één van hen, over het verzoek tot bemiddeling en tracht hen te bewegen tot het organiseren van een bemiddeling.
  
3. VOBA stelt op verzoek van één van de partijen de door de Federale Bemiddelingscommissie opgestelde lijst van erkende bemiddelaars ter beschikking. Daarnaast kan op de website van VOBA een door haar opgestelde preferente lijst van erkende bemiddelaars geconsulteerd worden.
  
4. VOBA bepaalt bij de aanvang van de bemiddeling een provisie voor de bemiddelingskosten, inbegrepen de administratieve kosten en de kosten en erelonen van de bemiddelaar(s).
   
5. Van zodra de partijen, of één van hen, de provisie hebben betaald, gaat VOBA over tot de benoeming van de bemiddelaar(s).
   
6. Tijdens het bemiddelingstraject ziet VOBA erop toe dat dit vlot verloopt en conform de regels.
   
7. Bij het beëindigen van de bemiddeling stelt VOBA de definitieve kosten van de bemiddeling vast.

VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling & Arbitrage - Staatsbladsstraat 8 - 1000 Brussel
tel +32 2 227 54 70 - fax +32 2 227 54 79 - info@voba.be
Homepagina